یکشنبه, 30 تیر 1398
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

بازدید مشاوران امور زنان و خانواده دستگاههای اجرایی از سد مروک

به مناسبت دهه کرامت بازدید مشاورین امور زنان و خانواده دستگاه های اجرایی و بانوان شاغل در استانداری و فرمانداری از سد مخزنی مروک در شهرستان دورود به میزبانی شرکت آب...

برگزاری جلسه کمیته سلامت اداری وصیانت از حقوق مردم

جلسه کمیته سلامت اداری وصیانت از حقوق مردم برگزار گردید .

اردوی زیارتی -سیاحتی بانوان شرکت آب منطقه ای لرستان

حضور بانوان شرکت آب منطقه ای لرستان در اردوی زیارتی -سیاحتی

تاکید بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی به ویژه در بخش آب

تاکید بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی به ویژه در بخش آب