یکشنبه, 5 خرداد 1398
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان دورود برگزار شد

جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان دورود برگزار شد

رضا میرزایی، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان در مصاحبه با...

رضا میرزایی، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان در مصاحبه با خبرنگاران عنوان کرد: سیل ۱۲ فروردین ماه ۱۳۹۸ به لحاظ وقوع بارش های ممتد، دبی سیلابی، دوره بازگشت، بار...

نشست استاندار و مجمع نمایندگان لرستان با وزیرنیرو

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان عنوان کرد: نشست استاندار و مجمع نمایندگان لرستان با وزیر نیرو در خصوص سهم تخصیص آب لرستان و سایر موضوعات رضایت بخش بود

در جلسه شورای فرهنگی صنعت آب و برق لرستان مطرح شد انسجام ووحدت...

در جلسه شورای فرهنگی صنعت آب و برق لرستان مطرح شد انسجام ووحدت رویه شرکتها در پیشبرد اهداف وزارت نیرو ضروری است