چهارشنبه, 1 اسفند 1397
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

مشارکت مردمی ضامن اجرای طرحهای پژوهشی شرکت آب منطقه‌ای لرستان

مدیرعامل آب منطقه‌ای لرستان ، در جلسه کمیته پژوهش و تحقیقات که با حضور اساتید دانشگاه و معاونین شرکت برگزارشد با بیان این مطلب اظهار داشت : آب محور توسعه است و امور...

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان عنوان کرد:

طرح ساماندهی رودخانه گله رود بروجرد کلنگ زنی شد

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان از طرح ساماندهی رودخانه گله رود بروجرد خبر داد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان عنوان کرد:

سد هاله کوهدشت بعد از آبگیری در سال ۱۳۸۶ برای اولین بار سرریزکرد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای لرستان، رضا میرزایی در مصاحبه با خبرنگاران اظهار داشت: بر اساس آمار شبکه باران سنجی شرکت آب منطقه ای لرستان میزان بارش های...

دعوت مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان برای حضور همگانی در...

دعوت مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان برای حضور همگانی در راهپیمایی یوم ا... 22 بهمن