شنبه, 30 تیر 1397

 

 

برگزاری دوره آموزشی نظام پیشنهادات در آب منطقه ای لرستان

دوره آموزشی نظام پیشنهادات به مدت 16 ساعت طی 2 روز در سالن جلسات شرکت آب منطقه ای لرستان برگزار گردید.  

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای لرستان ، ضرغام حیدری رئیس گروه منابع انسانی و آموزش اظهار داشت : دوره نظام پیشنهادات یکی از دوره های پیش بینی شده در تقویم آموزشی شرکت از تابعه وزارت نیرو با همکاری مجتمع آموزشی غرب برگزار گردید .

حیدری گفت : در این دوره دکتر محمدی از اساتید مجرب وزارت نیرو به عنوان استاد دوره به نکات مهم و مطلوب در خصوص نظام پیشنهادات پرداخته و موارد مرتبط را ارائه نمودند .

منبع خبر:

دیدگاه کاربران