شنبه, 30 تیر 1397

 

 

برگزاری کارگاه آموزشی نحوه آماربرداری سراسری در شرکت آب منطقه ای لرستان

کارگاه آموزشی نحوه آماربرداری سراسری از منابع و مصارف آبهای سطحی و زیرزمینی ( دوره سوم ) با حضور کارشناسان و تکنسین های گروه های آماربرداری در شرکت آب منطقه ای لرستان برگزار گردید .  

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای لرستان ، در راستای اجرای پروژه آماربرداری سراسری منابع و مصارف آبهای سطحی و زیرزمینی یک دوره کلاس آموزشی طی مدت سه روز توسط مدیریت مطالعات پایه منابع آب برگزار گردید .

در این دوره آموزشی کارشناسان و تکنسین های آماربرداری با حضور مشاوران مربوطه با آخرین دستورالعمل های اجرای طرح آماربرداری به صورت تئوری و عملی نحوه آماربرداری عملیات صحرایی ، بازدید از منابع آب زیرزمینی و سطحی ، تکمیل فرمهای مشتمل بر چاهها ، چشمه ها ، قنات ها و ... آشنا شدند .

طرح آماربرداری سراسری از منابع آب استان همزمان با دیگر مناطق کشور هر ۵ سال یک بار اجرا می شود .

آمار برداری منابع و مصارف آبهای سطحی و زیرزمینی ، به منظور تعیین مقدار منابع و میزان تخلیه از آب زیرزمینیو همچنین  تعیین پتانسیل و حجم مصارف آبهای سطحی و زیرزمینی برای انجام مطالعات مختلف از جمله بیلان منابع آب و گزارش منابع و مصارف آب ، مدیریت حوضه های آبریز و مطالعات طرحهای عمرانی می باشد . 

انجام آماربرداری صحیح و اصولی پایه و اساس پروژه های آبی کشور از جمله طرح احیاء و تعادل بخشی آب های زیرزمینی رقم خورده  و مانع به وجود آمدن مشکلات و تخلفات در حوزه آب استان تهران خواهیم شد.

 

منبع خبر:

دیدگاه کاربران