سه‌شنبه, 28 اسفند 1397

 

مدیر عامل آب منطقه‌ای لرستان در جمع برخی اصحاب رسانه استان بیان داشت:

 

ادارات آبفا، آبفار، جهادکشاورزی، صنعت معدن و تجارت و محیط زیست در عملیاتی نمودن برنامه های سازگاری با کم آبی آب منطقه‌ای را یاری دهند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان با اشاره به گستردگی خشکسالی بیان داشت: همه ذینفعان منابع آبی از جمله شرکت‌های آبفا، آبفار، سازمان جهادکشاورزی، صنعت معدن و تجارت و محیط زیست بایستی در عملیاتی نمودن برنامه های سازگاری با کم آبی و خشکسالی شرکت آب منطقه ای را یاری دهند.  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای لرستان، رضا میرزایی در خصوص تاثیرات و گستردگی حوزه خشکسالی اظهار داشت: مقوله کم آبی و خشکسالی در سطح لرستان فراگیر بوده و می‌تواند همه فعالیت‌های اقتصادی استان را تحت تاثیر قرار دهد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان با اشاره به گستردگی خشکسالی بیان داشت: همه ذینفعان منابع آبی از جمله شرکت‌های آبفا، آبفار، سازمان جهادکشاورزی، صنعت معدن و تجارت و محیط زیست بایستی در عملیاتی نمودن برنامه های سازگاری با کم آبی و خشکسالی شرکت آب منطقه ای را یاری دهند.

وی تصریح کرد: سازمان جهاد کشاورزی لرستان بایستی با برنامه‌ریزی و هماهنگی های لازم با شرکت آب منطقه ای، نسبت به ارائه الگوی کشت متناسب با شرایط کم‌آبی و ظرفیت موجود منابع آبی اقدام کند تا از وارد شدن خسارات به منابع آبی و متضرر شدن کشاورزان جلوگیری شود.

میرزایی با بیان اینکه حدود ۳۰ درصد از آب رودخانه ها، حق آبه زیست محیطی ست، اظهار کرد: لازم است مدیریت محیط زیست استان در این شرایط به طور جدی به بحث های آبی ورود پیدا کرده و ضمن دفاع از حق آبه های زیست محیطی رودخانه‌ها، شرکت آب منطقه ای را در این برهه زمانی یاری داده، تا از خشک شدن رودخانه ها و منابع آبی لرستان و وقوع فجایع زیست محیطی آبی جلوگیری شود.

ایشان اظهار امیدواری کرد با کمک همه دستگاه‌های اجرایی ذیربط و با مشارکت همه ذینفعان منابع آبی از جمله مشارکت گسترده مردم و خصوصا قشر زحمتکش کشاورز و همراهی اصحاب محترم رسانه لرستان با مدیریت صحیح از شرایط سخت پیش رو عبور کنیم.

منبع خبر:

دیدگاه کاربران