سه‌شنبه, 28 اسفند 1397

 

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان بیان داشت:

 

بارش های چند روز اخیر لرستان تاثیر قابل توجهی بر روی جبران کمبود منابع آبی و حجم آب مخازن سدهای استان نداشته است.

رضا میرزایی در خصوص بارش های روزهای اخیر (۲۳ و ۲۴ فروردین ماه) و تاثیرات آن بر آبدهی سدها و سایر منابع آبی استان اظهار داشت: بر اساس آمار شبکه باران سنج شرکت آب منطقه ای استان، میزان بارش ها از ابتدای سال آبی جاری تا اوایل روز ۲۵ فروردین ماه معادل ۳۱۷ میلی متر بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۴۰ درصد و نسبت به میانگین آمار بلندمدت حدود ۳۴ درصد کاهش داشته که در این مدت شهرستان نورآباد با ۴۲۸ میلیمتر بیشترین و شهرستان الیگودرز با ۱۴۶ میلیمتر کمترین بارش را داشتند.  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای لرستان، رضا میرزایی در خصوص بارش های روزهای اخیر (۲۳ و ۲۴ فروردین ماه) و تاثیرات آن بر آبدهی سدها و سایر منابع آبی استان اظهار داشت: بر اساس آمار شبکه باران سنج شرکت آب منطقه ای استان، میزان بارش ها از ابتدای سال آبی جاری تا اوایل روز ۲۵ فروردین ماه معادل ۳۱۷ میلی متر بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۴۰ درصد و نسبت به میانگین آمار بلندمدت حدود ۳۴ درصد کاهش داشته که در این مدت شهرستان نورآباد با ۴۲۸ میلیمتر بیشترین و شهرستان الیگودرز با ۱۴۶ میلیمتر کمترین بارش را داشتند.

وی با اشاره به اینکه میانگین بارش های دو روز اخیر معادل ۲۲ میلیمتر بوده است، در  خصوص تاثیرات بارش‌های این دو روز بر روی افزایش آبدهی رودخانه ها، چشمه ها و ذخایر سدها اظهار داشت: اگرچه بارش‌های نسبتاً خوبی در سطح لرستان صورت گرفت ولی به هیچ وجه نمی تواند کمبود آب رودخانه ها، چشمه ها و ذخایر آب سدهای استان را جبران کند و تنها می توان گفت برای بخش کشاورزی مناسب بوده است.

مدیرعامل آب منطقه ای لرستان بیان داشت: به علت افزایش دما، تبخیر شدید و جذب بخش قابل توجهی از بارش ها توسط ریشه گیاهان و درختان، روانآب قابل توجهی نداشته ایم و حجم آب مخازن سدهای استان هنوز به میزان ۶۰ درصد خالیست.

رضا میرزایی در پایان تصریح کرد: در شرایط فعلی، مناسب ترین راهکار عدم کاشت محصولات آبدوست و کشت دوم است، که در غیر این صورت بسیاری از رودخانه های استان خشک شده و خسارت زیادی به منابع آبی و کشاورزان لرستان وارد خواهد شد.

منبع خبر:

دیدگاه کاربران