یکشنبه, 11 آبان 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
آگهی فراخوان
فراخوان انتخاب مدیریت امور منابع آب شهرستان بروجرد
برگزاری آزمون ناظر حفاری

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
مزایده عمومی حضوری شرکت اب منطقه ای استان لرستان تعداد 9 دستگاه خودرو قابل شماره گذاری حراج معاونت مالی و پشتیبانی 1081

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/03

بازدید:1081

95/14 عملیات باقیمانده سد ابسرده مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1469

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/01/14

بازدید:1469

95/12 نصب و راه اندازی تعداد 218 کنتور هوشمند حجمی مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 974

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/01/14

بازدید:974

95/6 عملیات باقیمانده سد مخزنی کمندان مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 806

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/08/13

بازدید:806

95/6 مخزن 500 مترمکعبی و خط انتقال ازنا مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1467

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/04/06

بازدید:1467

94/12 تکمیل خط انتقال و اجرای شبکه آبیاری تحت فشار نیله خرم آباد مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 1682

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/19

بازدید:1682

تجدید فراخوان ارزیابی کیفی تامین کنندگان کالا مناقصه یك مرحله‌ای دفتر فنی وامور قراردادهای آب منطقه ای لرستان 1530

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/08

بازدید:1530

پیرو فراخوان شماره 94/4 مورخ 94/3/10و 94/10/16 موضوع مناقصه تکمیل سازه ایستگاه پمپاژ مرکزی ، احداث سازه ایستگاه پمپاژ ثانویه اول ، تهیه و نصب تجهیزاتالکترومکانیکال مربوطه ، اجرای خط انتقال آب و کانالهای آب بر دشت جایدر بدینوسیله موارد اصلاحی زیر به اطلاع می رساند. مناقصه یك مرحله‌ای دفتر فنی وامور قراردادهای آب منطقه ای لرستان 1821

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/07

بازدید:1821

تکمیل سازه ایستگاه پمپاژ مرکزی ، احداث سازه ایستگاههای پمپاژ ثانویه اول دشت جایدر به همراه تهیه و نصب تجهیزات الکترومکانیکال مناقصه یك مرحله‌ای دفتر فنی وامور قراردادهای آب منطقه ای لرستان 1793

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/07

بازدید:1793

تهیه مصالح و اجرای شبکه آبیاری تحت فشار دشت واشیان ( واحدهای زراع1،3و5) مناقصه یك مرحله‌ای دفتر فنی وامور قراردادهای آب منطقه ای لرستان 1879

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/07

بازدید:1879

خرید لوله و اتصالات GRP بر اساس اسناد مناقصه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر فنی وامور قراردادهای آب منطقه ای لرستان 1482

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/07

بازدید:1482

احداث شبکه فرعی آبیاری و زهکشی واحدهای عمرانی TO5 و TO6 شبکه الشتر مناقصه یك مرحله‌ای دفتر فنی وامور قراردادهای آب منطقه ای لرستان 1580

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/07

بازدید:1580

برق رسانی به چاه های طرح آبرسانی به شهر بروجرد مناقصه یك مرحله‌ای دفتر فنی وامور قراردادهای آب منطقه ای لرستان 1710

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/07

بازدید:1710

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه یك مرحله‌ای طرح و توسعه 2476

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/11/06

بازدید:2476