دوشنبه, 12 خرداد 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
پویش الف-ب ایران
احراز هویت بر خط -- طرح مشارکت مردمی

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
مزایده عمومی حضوری شرکت اب منطقه ای استان لرستان تعداد 9 دستگاه خودرو قابل شماره گذاری حراج معاونت مالی و پشتیبانی 853

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/03

بازدید:853

95/14 عملیات باقیمانده سد ابسرده مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1268

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/01/14

بازدید:1268

95/12 نصب و راه اندازی تعداد 218 کنتور هوشمند حجمی مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 785

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/01/14

بازدید:785

95/6 عملیات باقیمانده سد مخزنی کمندان مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 609

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/08/13

بازدید:609

95/6 مخزن 500 مترمکعبی و خط انتقال ازنا مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1294

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/04/06

بازدید:1294

94/12 تکمیل خط انتقال و اجرای شبکه آبیاری تحت فشار نیله خرم آباد مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 1496

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/19

بازدید:1496

تجدید فراخوان ارزیابی کیفی تامین کنندگان کالا مناقصه یك مرحله‌ای دفتر فنی وامور قراردادهای آب منطقه ای لرستان 1349

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/08

بازدید:1349

پیرو فراخوان شماره 94/4 مورخ 94/3/10و 94/10/16 موضوع مناقصه تکمیل سازه ایستگاه پمپاژ مرکزی ، احداث سازه ایستگاه پمپاژ ثانویه اول ، تهیه و نصب تجهیزاتالکترومکانیکال مربوطه ، اجرای خط انتقال آب و کانالهای آب بر دشت جایدر بدینوسیله موارد اصلاحی زیر به اطلاع می رساند. مناقصه یك مرحله‌ای دفتر فنی وامور قراردادهای آب منطقه ای لرستان 1642

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/07

بازدید:1642

تکمیل سازه ایستگاه پمپاژ مرکزی ، احداث سازه ایستگاههای پمپاژ ثانویه اول دشت جایدر به همراه تهیه و نصب تجهیزات الکترومکانیکال مناقصه یك مرحله‌ای دفتر فنی وامور قراردادهای آب منطقه ای لرستان 1593

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/07

بازدید:1593

تهیه مصالح و اجرای شبکه آبیاری تحت فشار دشت واشیان ( واحدهای زراع1،3و5) مناقصه یك مرحله‌ای دفتر فنی وامور قراردادهای آب منطقه ای لرستان 1680

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/07

بازدید:1680

خرید لوله و اتصالات GRP بر اساس اسناد مناقصه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر فنی وامور قراردادهای آب منطقه ای لرستان 1305

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/07

بازدید:1305

احداث شبکه فرعی آبیاری و زهکشی واحدهای عمرانی TO5 و TO6 شبکه الشتر مناقصه یك مرحله‌ای دفتر فنی وامور قراردادهای آب منطقه ای لرستان 1384

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/07

بازدید:1384

برق رسانی به چاه های طرح آبرسانی به شهر بروجرد مناقصه یك مرحله‌ای دفتر فنی وامور قراردادهای آب منطقه ای لرستان 1536

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/07

بازدید:1536

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه یك مرحله‌ای طرح و توسعه 2234

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/11/06

بازدید:2234