چهارشنبه, 28 شهریور 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
مزایده عمومی حضوری شرکت اب منطقه ای استان لرستان تعداد 9 دستگاه خودرو قابل شماره گذاری حراج معاونت مالی و پشتیبانی 245

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/03

بازدید:245

95/14 عملیات باقیمانده سد ابسرده مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 707

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/01/14

بازدید:707

95/12 نصب و راه اندازی تعداد 218 کنتور هوشمند حجمی مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 360

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/01/14

بازدید:360

95/6 عملیات باقیمانده سد مخزنی کمندان مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 96

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/08/13

بازدید:96

95/6 مخزن 500 مترمکعبی و خط انتقال ازنا مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 838

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/04/06

بازدید:838

94/12 تکمیل خط انتقال و اجرای شبکه آبیاری تحت فشار نیله خرم آباد مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 981

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/19

بازدید:981

تجدید فراخوان ارزیابی کیفی تامین کنندگان کالا مناقصه یك مرحله‌ای دفتر فنی وامور قراردادهای آب منطقه ای لرستان 955

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/08

بازدید:955

پیرو فراخوان شماره 94/4 مورخ 94/3/10و 94/10/16 موضوع مناقصه تکمیل سازه ایستگاه پمپاژ مرکزی ، احداث سازه ایستگاه پمپاژ ثانویه اول ، تهیه و نصب تجهیزاتالکترومکانیکال مربوطه ، اجرای خط انتقال آب و کانالهای آب بر دشت جایدر بدینوسیله موارد اصلاحی زیر به اطلاع می رساند. مناقصه یك مرحله‌ای دفتر فنی وامور قراردادهای آب منطقه ای لرستان 1227

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/07

بازدید:1227

تکمیل سازه ایستگاه پمپاژ مرکزی ، احداث سازه ایستگاههای پمپاژ ثانویه اول دشت جایدر به همراه تهیه و نصب تجهیزات الکترومکانیکال مناقصه یك مرحله‌ای دفتر فنی وامور قراردادهای آب منطقه ای لرستان 1137

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/07

بازدید:1137

تهیه مصالح و اجرای شبکه آبیاری تحت فشار دشت واشیان ( واحدهای زراع1،3و5) مناقصه یك مرحله‌ای دفتر فنی وامور قراردادهای آب منطقه ای لرستان 1163

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/07

بازدید:1163

خرید لوله و اتصالات GRP بر اساس اسناد مناقصه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر فنی وامور قراردادهای آب منطقه ای لرستان 858

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/07

بازدید:858

احداث شبکه فرعی آبیاری و زهکشی واحدهای عمرانی TO5 و TO6 شبکه الشتر مناقصه یك مرحله‌ای دفتر فنی وامور قراردادهای آب منطقه ای لرستان 887

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/07

بازدید:887

برق رسانی به چاه های طرح آبرسانی به شهر بروجرد مناقصه یك مرحله‌ای دفتر فنی وامور قراردادهای آب منطقه ای لرستان 1091

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/07

بازدید:1091

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه یك مرحله‌ای طرح و توسعه 1514

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/11/06

بازدید:1514