یکشنبه, 27 اسفند 1396

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
95/14 عملیات باقیمانده سد ابسرده مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 494

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/01/14

بازدید:494

95/12 نصب و راه اندازی تعداد 218 کنتور هوشمند حجمی مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 220

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/01/14

بازدید:220

95/6 مخزن 500 مترمکعبی و خط انتقال ازنا مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 706

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/04/06

بازدید:706

94/12 تکمیل خط انتقال و اجرای شبکه آبیاری تحت فشار نیله خرم آباد مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 840

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/19

بازدید:840

تجدید فراخوان ارزیابی کیفی تامین کنندگان کالا مناقصه یك مرحله‌ای دفتر فنی وامور قراردادهای آب منطقه ای لرستان 855

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/08

بازدید:855

پیرو فراخوان شماره 94/4 مورخ 94/3/10و 94/10/16 موضوع مناقصه تکمیل سازه ایستگاه پمپاژ مرکزی ، احداث سازه ایستگاه پمپاژ ثانویه اول ، تهیه و نصب تجهیزاتالکترومکانیکال مربوطه ، اجرای خط انتقال آب و کانالهای آب بر دشت جایدر بدینوسیله موارد اصلاحی زیر به اطلاع می رساند. مناقصه یك مرحله‌ای دفتر فنی وامور قراردادهای آب منطقه ای لرستان 1097

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/07

بازدید:1097

تکمیل سازه ایستگاه پمپاژ مرکزی ، احداث سازه ایستگاههای پمپاژ ثانویه اول دشت جایدر به همراه تهیه و نصب تجهیزات الکترومکانیکال مناقصه یك مرحله‌ای دفتر فنی وامور قراردادهای آب منطقه ای لرستان 1019

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/07

بازدید:1019

تهیه مصالح و اجرای شبکه آبیاری تحت فشار دشت واشیان ( واحدهای زراع1،3و5) مناقصه یك مرحله‌ای دفتر فنی وامور قراردادهای آب منطقه ای لرستان 1009

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/07

بازدید:1009

خرید لوله و اتصالات GRP بر اساس اسناد مناقصه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر فنی وامور قراردادهای آب منطقه ای لرستان 733

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/07

بازدید:733

احداث شبکه فرعی آبیاری و زهکشی واحدهای عمرانی TO5 و TO6 شبکه الشتر مناقصه یك مرحله‌ای دفتر فنی وامور قراردادهای آب منطقه ای لرستان 752

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/07

بازدید:752

برق رسانی به چاه های طرح آبرسانی به شهر بروجرد مناقصه یك مرحله‌ای دفتر فنی وامور قراردادهای آب منطقه ای لرستان 957

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/07

بازدید:957

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه یك مرحله‌ای طرح و توسعه 1178

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/11/06

بازدید:1178

« اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای لرستان است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا