یکشنبه, 29 دی 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
شهادت
رونق تولید
سال رونق تولید گرامی باد

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
مزایده عمومی حضوری شرکت اب منطقه ای استان لرستان تعداد 9 دستگاه خودرو قابل شماره گذاری حراج معاونت مالی و پشتیبانی 736

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/03

بازدید:736

95/14 عملیات باقیمانده سد ابسرده مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1144

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/01/14

بازدید:1144

95/12 نصب و راه اندازی تعداد 218 کنتور هوشمند حجمی مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 701

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/01/14

بازدید:701

95/6 عملیات باقیمانده سد مخزنی کمندان مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 490

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/08/13

بازدید:490

95/6 مخزن 500 مترمکعبی و خط انتقال ازنا مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1193

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/04/06

بازدید:1193

94/12 تکمیل خط انتقال و اجرای شبکه آبیاری تحت فشار نیله خرم آباد مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 1368

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/19

بازدید:1368

تجدید فراخوان ارزیابی کیفی تامین کنندگان کالا مناقصه یك مرحله‌ای دفتر فنی وامور قراردادهای آب منطقه ای لرستان 1255

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/08

بازدید:1255

پیرو فراخوان شماره 94/4 مورخ 94/3/10و 94/10/16 موضوع مناقصه تکمیل سازه ایستگاه پمپاژ مرکزی ، احداث سازه ایستگاه پمپاژ ثانویه اول ، تهیه و نصب تجهیزاتالکترومکانیکال مربوطه ، اجرای خط انتقال آب و کانالهای آب بر دشت جایدر بدینوسیله موارد اصلاحی زیر به اطلاع می رساند. مناقصه یك مرحله‌ای دفتر فنی وامور قراردادهای آب منطقه ای لرستان 1559

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/07

بازدید:1559

تکمیل سازه ایستگاه پمپاژ مرکزی ، احداث سازه ایستگاههای پمپاژ ثانویه اول دشت جایدر به همراه تهیه و نصب تجهیزات الکترومکانیکال مناقصه یك مرحله‌ای دفتر فنی وامور قراردادهای آب منطقه ای لرستان 1486

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/07

بازدید:1486

تهیه مصالح و اجرای شبکه آبیاری تحت فشار دشت واشیان ( واحدهای زراع1،3و5) مناقصه یك مرحله‌ای دفتر فنی وامور قراردادهای آب منطقه ای لرستان 1577

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/07

بازدید:1577

خرید لوله و اتصالات GRP بر اساس اسناد مناقصه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر فنی وامور قراردادهای آب منطقه ای لرستان 1197

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/07

بازدید:1197

احداث شبکه فرعی آبیاری و زهکشی واحدهای عمرانی TO5 و TO6 شبکه الشتر مناقصه یك مرحله‌ای دفتر فنی وامور قراردادهای آب منطقه ای لرستان 1287

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/07

بازدید:1287

برق رسانی به چاه های طرح آبرسانی به شهر بروجرد مناقصه یك مرحله‌ای دفتر فنی وامور قراردادهای آب منطقه ای لرستان 1438

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/07

بازدید:1438

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه یك مرحله‌ای طرح و توسعه 2087

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/11/06

بازدید:2087