یکشنبه, 11 آبان 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
آگهی فراخوان
فراخوان انتخاب مدیریت امور منابع آب شهرستان بروجرد
برگزاری آزمون ناظر حفاری

1397

بخشنامه ها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  حمایت از کالای ایرانی حمایت از کالای ایرانی 54/2920 وزارت امور اقتصاد ودارایی 1397/01/20
  فراخواه همکاری فراخوان شماره 3 دعوت به همکاری وزارت نیرو 1397/03/21
  فراخوان همکاری فراخوان شماره 2 دعوت به همکاری وزارت نیرو 1397/03/21

1396

بخشنامه ها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  نحوه بکارگیری بازنشستگان در دستگاه های اجرایی سازمان اداری و استخدامی کشور 1396/01/07
  دستور العمل انتخاب و معرفی پژوهشگر برتر سال 96 دستور العمل انتخاب و معرفی پژوهشگر برتر سال 96 1396/07/10
  فراخوان انتخاب پژوهشگر برتر سال 96 فراخوان انتخاب پژوهشگر برتر سال 96 شرکت مدیریت منابع آب ایران 1396/07/10

1395

بخشنامه ها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  بخشنامه تمدید کارت ایثارگری بخشنامه تمدید کارت ایثارگری 1089861 ریاست جمهوری 1395/12/22
  بخشنامه رفع اختلاف فی مابین دستگاههای اجرایی بخشنامه رفع اختلاف فی مابین دستگاههای اجرایی 50699/53555 ریاست جمهوری 1395/06/04
  استعلامات مشمولین لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری استعلامات مشمولین لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملا 656079 ریاست جمهوری 1395/05/16
  جلوگیری از مکاتبات و پیگیری های غیر ضروری جلوگیری از مکاتبات و پیگیری های غیر ضروری 3037 ریاست جمهوری 1395/01/01
  ابلاغ آئین نامه های اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ابلاغ آئین نامه های اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات 23294 وزارت نیرو 1395/05/05
  تدوین برنامه مدیریت منابع و مصارف سدهای بزرگ مخزنی در حال بهره برداری کشور در سال آبی ٩٦-١٣٩٥ تدوین برنامه مدیریت منابع و مصارف سدهای بزرگ مخزنی در حال بهره برداری کشور در سال آبی ٩٦-١٣٩٥ 1395/06/14

1394

دستور العمل

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  دستور العمل 93 دستورالعمل اصلاح فرایند ها و روش های انجام کار 137047 1394/11/07
  اداره کل خزانه وصول در آمد ها ی اختصاصی و مشکلات ناشی از افزایش حجم کار در آخر سال 234759 وزارت امور اقتصاد و دارایی 1394/12/10
  قوانین افزایش حقوق و مزایای کارمندان سال 94 94/11011/50/100 افزایش حقوق کارمندان صنعت آب و برق در سال 1394 1394/02/21
  حقوق افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار سال 94 94/11011/50/100 1394/09/03
  تعیین حقوق ومزایا تعیین حقوق و مزایای کارکنان انجام کار معین (مشخص) و کار موقت کارگری در سال 94 1394/10/09
  مصوبه شورای اقتصاد 100/20/27837//94 شورای اقتصاد 1394/09/02
  تشخیص صلاحیت شرکتها در زمینه بهره برداری شبکه های آبیاری و زهکشی تشخیص صلاحیت شرکتها در زمینه بهره برداری شبکه های آبیاری و زهکشی 1394/02/20
  تشخیص صلاحیت شرکتها در زمینه بهره برداری و نگهداری سدها تشخیص صلاحیت شرکتها در زمینه بهره برداری و نگهداری سدها 1394/04/20

1393

آيين نامه ها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  آیین نامه آیین نامه 181434/ت 43182 ک 1393/10/30
  اطلاعیه 1393/11/08
  نظام نامه 1393/11/08
  تصمیم نامه 1393/11/08
  افزایش حقوق کارمندان صنعت آب وبرق افزایش حقوق کارمندان صنعت آب وبرق 161091 ریاست جمهوری 1393/12/27
  طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع 5697 ریاست جمهوری 1393/04/24
  برنامه عملیاتی اصلاح نظام اداری در سال 1393 برنامه عملیاتی اصلاح نظام اداری در سال 1393 1393/01/20

1392

بخشنامه ها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  هئیت نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت هئیت نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت 24682 ریاست جمهوری 1392/10/17
  گشایش کلیه حسابهای بانکی گشایش کلیه حسابهای بانکی 55/17486 وزارت اقتصاد و دارایی 1392/02/17

1391

بخشنامه ها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  بخشنامه ها 1391/11/08
  چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی 202745 ریاست جمهوری 1391/10/17
  اجرای تصویب نامه ها ، بخشنامه ها و سایر مواردکه بار مالی دارد اجرای تصویب نامه ها ، بخشنامه ها و سایر مواردکه بار مالی دارد 100/75000 ریاست جمهوری 1391/09/13
  مزایای بخشودگی جریمه های متعلقه مزایای بخشودگی جریمه های متعلقه 91/34985/530 وزارت نیرو 1391/08/27
  انتقال الکترونیکی و اینترنتی وجوه از حسابهای دولتی انتقال الکترونیکی و اینترنتی وجوه از حسابهای دولتی 55/123929 وزارت امور اقتصاد و دارایی 1391/07/26
  شماره اقتصادی شماره اقتصادی 45421 وزارت امور اقتصاد و دارایی 1391/03/13
  اجرای بند 17-24 قانون بودجه سال 91 اجرای بند 17-24 قانون بودجه سال 91 53/45151 وزارت امور اقتصاد و دارایی 1391/03/01
  لزوم همکاری با هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی لزوم همکاری با هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی 1031 ریاست جمهوری 1391/01/26
  استفاده شایسته از خدمات مهندسان داراری پروانه اشتغال استفاده شایسته از خدمات مهندسان داراری پروانه اشتغال 47445/6837 ریاست جمهوری 1391/01/20

1390

بخشنامه ها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  مواد 27 و 32 قانون ارتقای سلامت اداری مواد 27 و 32 قانون ارتقای سلامت اداری 250893 ریاست جمهوری 1390/12/21
  همایش شرکت های مشاوره آموزش همایش شرکت های مشاوره آموزش 200/90/31163 ریاست جمهوری 1390/12/06

1361

قانون

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  قانون توزیع عادلانه آب 1361/12/22