شنبه, 14 تیر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
پویش الف-ب ایران
احراز هویت بر خط -- طرح مشارکت مردمی

 

شناسنامه خدمات صدور پروانه بهره برداری

 

 

ردیف محور خدمات عنوان خدمت کد
1 صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی (13021446000) حفر چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخش های مصرف (کشاورزی، صنعتی،‌شرب و سایر مصارف) 13021446100
حفر گمانه آزمایشی 13021446101
استقرار و ترخیص دستگاه حفاری 13021446102
صدور پروانه حفر چاه به جای چاه 13021446103
مجوز نصب منصوبات چاه برای کلیه بخش های مصرف (کشاورزی، صنعتی،‌شرب و سایر مصارف)  13021446104
مجوز تغییر قدرت منصوبات 13021446105
صدور پروانه کف شکنی و تغییر محل 13021446106
صدور مجوز تحویل سوخت و فرآورده های نفتی برای چاه های دیزلی 13021446107
صدور مجوز چاه به جای قنات 13021446108
صدور مجوز لایروبی قنات 13021446109
صدور مجوز بیشکاری قنات 13021446110
پروانه حفر هواکش و گالری بعل کنی چاه 13021446111
صدور مجوز تغییر قطر چاه 13021446112
صدور مجوز افزایش / کاهش میزان بهره برداری چاه 13021446113
برقی کردن چاه 13021446114
تغییر شرکت حفاری 13021446115
رسیدگی به درخواست تامین آب واحدهای صنعتی و کشاورزی 13021446116
درخواست استعلام اعلام نظر در خصوص منابع آبی 13021446117
رسیدگی به درخواست تخصیص آب برای پروژه های پرورش آبزیان 13021446118
تعیین و اعلام حد بستر و حریم رودخانه ها و مسیل ها و آنهار طبیعی مرزی 13021446119
صدور پروانه بهره برداری از آبهای سطحی واحدهای صنعتی 13021446120
رسیدگی به درخواست موافقت با برداشت مصالح رودخانه ای 13021446121
رسیدگی به درخواست صدور مجوز بست بندی آّب برای مصارف شرب 13021446122
رسیدگی به درخواست صدور پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای کشاورزی 13021446123
رسیدگی به درخواست پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای آبزی پروری 13021446124
رسیدگی به درخواست مجوز نصب موتور 13021446125

آخرین به روزرسانی: 1399/01/25بازدید:999