دوشنبه, 20 آبان 1398

مدیریت دانش :

لیست تجربیات ثبت شده همکاران با عناوین ذیل ،جهت بهره برداری کلیه کارکنان در آرشیو معاونت برنامه ریزی (مدیریت فناوری اطلاعات و توسعه مدیریت )شرکت موجود می باشد.

  1. تجربیات مدیریت مجموعه آب منطقه ای لرستان
  2. وضعیت حفاظت و بهره برداری از منابع آب استان لرستان
  3. وضعیت مطالعات  منابع آب استان لرستان
  4. تجربیات حوزه زمین شناسی استان لرستان
  5. تجربیات حوزه مطالعه طرح و پروژه های شرکت آب منطقه ای  لرستان
  6. وضعیت عمومی منابع آب شهرستان سلسله
  7. تجربیات در خصوص مدیریت منابع انسانی شرکت آب منطقه ای لرستانبازدید:824