|  رنگ  |  + 0 -  | 
ADA
بستن این پنجره
راهنما

این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

اولویت های پژوهشی سال 94

طرح پژوهشی 94
 

نام شرکت (دفتر) :    آب منطقه ای لرستان                                                                                                                سایت اینترنتی شرکت (دفتر) :www.lsrw.ir

نام مسئول مربوطه به منظور هماهنگی جهت اخذ اولویت‌ها:مهندس سیاوش زیدعلی

سمت مسئول مربوطه :   دبیر کمیته تحقیقات                تلفن ونمابر مسئول مربوطه :   3320006          پست الکترونیکی مسئول مربوطه :si_zeidali@yahoo.com

 

نام محور اولویتهای تحقیقاتی :

نام زیر محور اولویتهای تحقیقاتی :

ردیف

عنوان تحقیق

نوع تحقیق

دانشجویی/تقاضامحور

اسناد بالادستی در وزارت نیرو با ذکر مورد / عنوان اولویت مصوب و طرح کلان ملی مرتبط شورای عالی عتف

دلایل تحقیقاتی بودن پروژه طبق "آیین نامه تعریف، داوری، نظارت و ارزیابی طرح های پژوهشی"

دلایل اولویت داشتن تحقیق

اهداف مورد انتظار (حداکثر در 50 کلمه)

محصول نهایی تحقیق

 1.  

امکان سنجی استقرار شبکه پایش کمی وکیفی منابع آب استان

تقاضا محور

 

بند 75- ماشین آلات کمیسیون کشاورزی،آب ومنابع طبیعی

پژوهش های کاربردی به منظور طراحی و ساخت سیستم های اندازه گیری و پایش کمی وکیفی،منابع آب و خاک

طرح‌های پژوهشی کاربردی و توسعه‌ای که در زنجیره ارزش دستگاه متولی، باعث ارتقای کیفی و کمی محصولات، خدمات و فرآیندها می‌شود و دارای متقاضی و بهره‌بردار مشخص ‌باشد

عدم وجودشبکه آنلاین پایش کمی وکیفی

ارائه طرح درخصوص ایجاد شبکه آنلاین پایش کمی و کیفی منابع آب در سطح استان

ارائه راه حل  

 1.  

شناسایی نقاط تحویل اب در شبکه های استان و بررسی ارتقاء بهره برداری آب و روش های مختلف اندازه گیری جریان آب در کانالها

تقاضا محور

بند22- صنعت آب وبرق کمیسیون صنایع

استفاده از فناوری‌های مدرن در بهینه‌سازی توزیع و مصرف آب

پروژه های طراحی و ساخت سیستم ها و دستگاهها برای اولین بار در کشور (مشابه سازی و نمونه سازی) که با هدف کسب هرگونه دانش فنی طراحی، ساخت و تکمیل تجهیزات و سیستم ها انجام می شوند.

 

افزایش راندمان و بهره وری

افزایش راندمان و بهره وری آب در شبکه های آبیاری سطح استان و تحویل حجمی

اجرای پایلوت

 1.  

اندازه گیری زمان تمرکز ایستگاههای هیدرومتری

تقاضا محور

بند85- صنعت آب وبرق کمیسیون کشاورزی

ظرفیت پذیری در صنعت آب کشور به منظور همگام سازی پژوهشی باروند پیشرفتهای جهانی

 

- پروژه های طراحی و ساخت سیستم ها و دستگاهها برای اولین بار در کشور (مشابه سازی و نمونه سازی) که با هدف کسب هرگونه دانش فنی طراحی، ساخت و تکمیل تجهیزات و سیستم ها انجام می شوند.

صحت سنجی آمارموجود

تعیین عوامل منطقه‌ای و محاسباتی موثر بر عدم صحت داده ها و درصد تاثیر هر کدام از آنها.

معرفی و ارائه روش های محاسباتی  جدید  و مناسب جهت برآورد صحیح داده‌های هیدرومتری رودخانه های مورد مطالعه.

ارائه راه حل

 1.  

ارائه روش بهینه دبی- رسوب در سطح محدوده های مطالعاتی با استفاده از بررسی روشهای مختلف

تقاضا محور

بند38-منابع طبیعی و آبخیزداری کمیسیون کشاورزی

بررسی و بهینه سازی روش های مهار روانابهای سطحی و زیرسطحی در حوزه های آبخیز

طرح‌های پژوهشی کاربردی و توسعه‌ای که در زنجیره ارزش دستگاه متولی، باعث ارتقای کیفی و کمی محصولات، خدمات و فرآیندها می‌شود و دارای متقاضی و بهره‌بردار مشخص ‌باشد

دقت آمار ایستگاههای آبسنجی

افزایش دقت آمار ایستگاه‌های آب‌سنجی و جلوگیری از عدم‌ وجود آمار

ارائه راه حل

 1.  

تهیه مدل پیش بینی بارش –رواناب در استان لرستان

تقاضا محور

بند38-منابع طبیعی و آبخیزداری کمیسیون کشاورزی

بررسی و بهینه سازی روش های مهار روانابهای سطحی و زیرسطحی در حوزه های آبخیز

طرح‌های پژوهشی کاربردی و توسعه‌ای که در زنجیره ارزش دستگاه متولی، باعث ارتقای کیفی و کمی محصولات، خدمات و فرآیندها می‌شود و دارای متقاضی و بهره‌بردار مشخص ‌باشد

پیش بینی سیلاب وهشدار

پیش‌بینی رواناب ناشی از بارندگی در حوضه های آبریز

تولیدنرم افزار مرتبط با وظایف صنعت آب وبرق

 1.  

تهیه مدل ذوب برف –رواناب در نقاط برفگیر به روشهای مختلف

تقاضا محور

بند52- آب وپساب  کمیسیون کشاورزی

بررسی وتوسعه فناوری های سخت افزاری ونرم افزاری مرتبط با مدیریت استحصال نزولات جوی

طرح‌های پژوهشی کاربردی و توسعه‌ای که در زنجیره ارزش دستگاه متولی، باعث ارتقای کیفی و کمی محصولات، خدمات و فرآیندها می‌شود و دارای متقاضی و بهره‌بردار مشخص ‌باشد

برنامه ریزی منابع آب

پیش‌بینی رواناب

تولیدنرم افزار مرتبط با وظایف صنعت آب وبرق

 1.  

ارائه روش مناسب جهت اندازگیری و برآورد بارش در اتفاعات

تقاضا محور

بند52- آب وپساب کمیسیون کشاورزی

بررسی وتوسعه فناوری های سخت افزاری ونرم افزاری مرتبط با مدیریت استحصال نزولات جوی

- پروژه های طراحی و ساخت سیستم ها و دستگاهها برای اولین بار در کشور (مشابه سازی و نمونه سازی) که با هدف کسب هرگونه دانش فنی طراحی، ساخت و تکمیل تجهیزات و سیستم ها انجام می شوند.

 

عدم وجود اطلاع از میزان دقیق رواناب ناشی از برف

با‌توجه به شرایط خاص هر منطقه روش مناسب جهت اندازه گیری بارش­ها و تبخیر ارائه شود.

ارائه راه حل

 1.  

بررسی تاثیرات کیفی سازندهای مختلف بر روی منابع آب زیرزمینی

تقاضا محور

بند53- آب وپساب کمیسیون کشاورزی

پژوهش و شناسایی روشهای مدیریت آّهای زیرزمینی و حفاظت کمی و کیفی آنها

 

طرح‌های پژوهشی کاربردی و توسعه‌ای که در زنجیره ارزش دستگاه متولی، باعث ارتقای کیفی و کمی محصولات، خدمات و فرآیندها می‌شود و دارای متقاضی و بهره‌بردار مشخص ‌باشد

پایش کیفی منابع آب زیرزمینی

شناسایی سازندهای با کیفیت نامناسب در مسیر جریان آبهای زیرزمینی

ارائه راه حل

 1.  

تهیه مدل ریاضی به تعادل رسانی آب زیرزمینی در دشت های چغلوندی –  خرم آباد –الشتر – بروجرد-دورود-ازنا

تقاضا محور

بند53- آب وپساب کمیسیون کشاورزی

پژوهش و شناسایی روشهای مدیریت آّهای زیرزمینی و حفاظت کمی و کیفی آنها

 

طرح‌های پژوهشی کاربردی و توسعه‌ای که در زنجیره ارزش دستگاه متولی، باعث ارتقای کیفی و کمی محصولات، خدمات و فرآیندها می‌شود و دارای متقاضی و بهره‌بردار مشخص ‌باشد

تهیه مدل ریاضی

تهیه مدل ریاضی کمیت و کیفیت منابع آب زیرزمینی.

تولیدنرم افزار مرتبط با وظایف صنعت آب وبرق

 1.  

تعیین محل و طراحی شبکه اندازه گیری مرتبط با سدهای زیر زمینی

تقاضا محور

بند38-منابع طبیعی و آبخیزداری کمیسیون کشاورزی

بررسی و بهینه سازی روش های مهار روانابهای سطحی و زیرسطحی در حوزه های آبخیز

طرح‌های پژوهشی کاربردی و توسعه‌ای که در زنجیره ارزش دستگاه متولی، باعث ارتقای کیفی و کمی محصولات، خدمات و فرآیندها می‌شود و دارای متقاضی و بهره‌بردار مشخص ‌باشد

حفظ ذخایر منابع آب زیرزمینی و استفاده بهینه از منابع آب باران وسیلاب

مسائل و مشکلات  ساخت سدهای زیرزمینی

ارائه راه حل مشکل

 1.  

تعیین مناطق دارای پتانسیل مطلوب شرب در مناطق مسکونی بزرگ استان جهت تامین آب جایگزین در شرایط اضطراری

تقاضا محور

بند4– حوزه مشترک کمیسیون کشاورزی

بررسی و شناسایی تهدیدها و تدوین الگوهای پدافند غیر عامل و مدیریت ریسک در بخش کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست

طرح‌های پژوهشی کاربردی و توسعه‌ای که در زنجیره ارزش دستگاه متولی، باعث ارتقای کیفی و کمی محصولات، خدمات و فرآیندها می‌شود و دارای متقاضی و بهره‌بردار مشخص ‌باشد

تامین اب شرب در مواقع اضطراری

تهیه برنامه تامین آب شرب در شرایط اضطراری

اجرای پایلوت

 1.  

استفاده نانو تکنولوژی در تصفیه آب و کاهش تلفات آب

تقاضا محور

بند4– حوزه مشترک کمیسیون کشاورزی

بررسی و شناسایی تهدیدها و تدوین الگوهای پدافند غیر عامل و مدیریت ریسک در بخش کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست

- پروژه های طراحی و ساخت سیستم ها و دستگاهها برای اولین بار در کشور (مشابه سازی و نمونه سازی) که با هدف کسب هرگونه دانش فنی طراحی، ساخت و تکمیل تجهیزات و سیستم ها انجام می شوند.

 

استفاده ار منابع آب غیر متعارف

بررسی شیوه‌های نوین تصفیه آب با رویکرد ارتقاء و بهینه‌سازی روش‌های قدیمی

ارائه راه حل مشکل

 1.  

تهیه سند آب استان و مقایسه با سند ملی آب ایران

تقاضا محور

بند15-علوم زراعی وباغی کمیسیون کشاورزی

تدوین معیارهاواستاندارهای بهینه سازی الگوی کشت وارزیابی الگوهای موجود

طرح‌های پژوهشی کاربردی و توسعه‌ای که در زنجیره ارزش دستگاه متولی، باعث ارتقای کیفی و کمی محصولات، خدمات و فرآیندها می‌شود و دارای متقاضی و بهره‌بردار مشخص ‌باشد

تهیه سند ملی اب

باتوجه به قدیمی بودن سند ملی آب، سندی جدید خاص استان و با در نظر گرفتن شرایط فعلی آب و هوایی و الگوهای کشت رایج در استان تهیه شود.

تهیه دستورالعمل

 1.  

تعیین حوضه آبگیر و سازندهای تامین کننده آب چشمه های اصلی و تعیین حریم کمی وکیفی چشمه های مهم کارستی

تقاضا محور

بند53- آب وپساب کمیسیون کشاورزی

پژوهش و شناسایی روشهای مدیریت آّهای زیرزمینی و حفاظت کمی و کیفی آنها

 

طرح‌های پژوهشی کاربردی و توسعه‌ای که در زنجیره ارزش دستگاه متولی، باعث ارتقای کیفی و کمی محصولات، خدمات و فرآیندها می‌شود و دارای متقاضی و بهره‌بردار مشخص ‌باشد

شناخت حوزه ابگیرچشمه ها کارستی وتدوین برنامه بهرهبرداری از انها

آنالیز هیدرولوژیکی و زمین شناسی ساختمانی چشمه­های کارستی

ارائه راه مشکل

 1.  

پیش بینی خشکسالیها در استان لرستان با استفاده از مدلهای مختلف جهت پهنه بندی

تقاضا محور

بند6– حوزه مشترک کمیسیون کشاورزی

پژوهش و ارائه راهکار های مقابله و کاهش اثرات خشکی و خشکسالی

طرح‌های پژوهشی کاربردی و توسعه‌ای که در زنجیره ارزش دستگاه متولی، باعث ارتقای کیفی و کمی محصولات، خدمات و فرآیندها می‌شود و دارای متقاضی و بهره‌بردار مشخص ‌باشد

کاهش آسیب خشکسالی

مدیریت خشکسالی و کاهش آسیب­ ها

 

تولیدنرم افزار مرتبط با وظایف صنعت آب وبرق

 1.  

تهیه مدل پیش بینی سیلابها در استان (اولویت مناطق مسکونی)-براورد سیلاب در مناطق مسکونی و تعیین نقاط بحرانی و رائه راهکارها

تقاضا محور

بند38-منابع طبیعی و آبخیزداری کمیسیون کشاورزی

بررسی و بهینه سازی روش های مهار روانابهای سطحی و زیرسطحی در حوزه های آبخیز

طرح‌های پژوهشی کاربردی و توسعه‌ای که در زنجیره ارزش دستگاه متولی، باعث ارتقای کیفی و کمی محصولات، خدمات و فرآیندها می‌شود و دارای متقاضی و بهره‌بردار مشخص ‌باشد

کاهش خسارات سیلاب

ارائه مدلهای کاربردی و نوین جهت پیش‌بینی سیلاب

صرفه‌جویی در مدیریت زمان و کاهش هزینه‌ها

تولیدنرم افزار مرتبط با وظایف صنعت آب وبرق

 1.  

تاثیر تغییرات اقلیمی بر منابع آب سطحی و زیر زمینی

تقاضا محور

بند6– حوزه مشترک کمیسیون

پژوهش و ارائه راهکار های مقابله و کاهش اثرات خشکی و خشکسالی

طرح‌های پژوهشی کاربردی و توسعه‌ای که در زنجیره ارزش دستگاه متولی، باعث ارتقای کیفی و کمی محصولات، خدمات و فرآیندها می‌شود و دارای متقاضی و بهره‌بردار مشخص ‌باشد

شناسایی اثرات تغییراقلیم برکمیت وکیفیت منابع آب

تعریف مؤلفه ها و شاخص های تأثیرگذار اقلیمی

تعیین سهم تغییرات اقلیمی بر وضعیت کمی و کیفی منابع آب سطحی و زیرزمینی استان

تعیین میزان تأثیر تغییرات اقلیمی بر طرح ها و مخازن آبی موجود استان

ارائه راهکارهای مدیریت گام بگام

ارائه راه حل مشکل

 1.  

بررسی راهکارهای کاربردی حسب استفاده مجدداز پساب تصفیه خانه های فاضلاب

تقاضا محور

بند50- آب وپساب کمیسیون کشاورزی

شناسایی روش های کارآمد استفاده از ابهای نامتعارف برای مصارف مختلف کشاورزی،شرب وصنعتی

 

طرح‌های پژوهشی کاربردی و توسعه‌ای که در زنجیره ارزش دستگاه متولی، باعث ارتقای کیفی و کمی محصولات، خدمات و فرآیندها می‌شود و دارای متقاضی و بهره‌بردار مشخص ‌باشد

استفاده مجدداز پساب

امکان‌سنجی استفاده مجدد از پساپ خروجی از تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری برای کاربری‌های مختلف

ارائه راه حل مشکل

 1.  

ارزیابی مسائل و چالشهای بهره برداری از ایستگاههای پمپاژو ارائه راهکارها

تقاضا محور

بند81– صنعت آب وبرق کمیسیون  صنایع

-ارتقاء وانتقال دانش فنی در بخش طراحی ومهندسی

 • طرح‌های پژوهشی کاربردی و توسعه‌ای که در زنجیره ارزش دستگاه متولی، باعث ارتقای کیفی و کمی محصولات، خدمات و فرآیندها می‌شود و دارای متقاضی و بهره‌بردار مشخص ‌باشد

کاهش هزینه ها اضافی

کاهش هزینه های بهره برداری و مشکلات و مسائل بهره برداری

ارائه راه حل مشکل

 1.  

اقتصادی نمودن حجم بدنه سدهای خاکی جدید استان

تقاضا محور

بند51– آب وپساب کمیسیون کشاورزی

بررسی وتوسعه فناوری های سخت افزاری ونرم افزاری مرتبط با مدیریت منابع آبی

 

طرح‌های پژوهشی کاربردی و توسعه‌ای که در زنجیره ارزش دستگاه متولی، باعث ارتقای کیفی و کمی محصولات، خدمات و فرآیندها می‌شود و دارای متقاضی و بهره‌بردار مشخص ‌باشد

جلوگیری از هزینه های ساخت سد

کاهش هزینه های ساخت سد

اجرای پایلوت

 1.  

بررسی و تعیین عمق و آرایش بهینه حفارییهای ژئوتکنیک در مطالعات سازه های آبی

تقاضا محور

بند59– محیط زیست کمیسیون کشاورزی

بررسی تنوع زیستی کشور و روشهای اصلاح اکوسیستم

طرح‌های پژوهشی کاربردی و توسعه‌ای که در زنجیره ارزش دستگاه متولی، باعث ارتقای کیفی و کمی محصولات، خدمات و فرآیندها می‌شود و دارای متقاضی و بهره‌بردار مشخص ‌باشد

اقتصادی نمودن هرینه های حفاری

کاهش هزینه های حفاری

ارائه ره حل مشکل

 1.  

مستند سازی سازه های آبی باستانی

تقاضا محور

بند22– صنعت آب وبرق کمیسیون صنایع

استفاده از فناوری های مدرن در بهینه سازی توزیع و مصرف آب

 

- پروژه‌هایی که برای اولین بار با انجام مطالعه موردی، به حل مشکلی از مشکلات صنعت آب استان و یا کشور می‌پردازد

 

تهیه شناسنامه

شناسایی سازه های آبی باستانی و تهیه شناسنامه برای این سازه ها

اجرای پایلوت

 1.  

ارزیابی عملکرد روشهای ساماندهی رودخانه

تقاضا محور

بند37- منابع طبیعی وآبخیزداری کمیسیون کشاورزی

بررسی  و ارائه الگوهای مدیریت جامع حوزه های آبخیز

طرح‌های پژوهشی کاربردی و توسعه‌ای که در زنجیره ارزش دستگاه متولی، باعث ارتقای کیفی و کمی محصولات، خدمات و فرآیندها می‌شود و دارای متقاضی و بهره‌بردار مشخص ‌باشد

ساماندهی رودخانه

شناسایی نقاط ضعف انتخاب روش‏های ساماندهی و نحوه اجرای آنها و ارائه پیشنهادات اصلاحی

ارائه راه حل مشکل

 1.  

بررسی استفاده از روشهای بیولوژیک جهت حفاظت سواحل رودخانه ها

تقاضا محور

بند37- منابع طبیعی وآبخیزداری کمیسیون کشاورزی

بررسی  و ارائه الگوهای مدیریت جامع حوزه های آبخیز

طرح‌های پژوهشی کاربردی و توسعه‌ای که در زنجیره ارزش دستگاه متولی، باعث ارتقای کیفی و کمی محصولات، خدمات و فرآیندها می‌شود و دارای متقاضی و بهره‌بردار مشخص ‌باشد

بررسی راهکارهای  بهبود

شناسایی تغییرات و راهکارهای بهبود

ارائه راه حل مشکل

 1.  

مهندسی رودخانه (راهکارهای مناسب جهت جلوگیری از فرسایش)

تقاضا محور

بند7– حوزه مشترک کمیسیون کشاورزی

بررسی و شناسایی تهدیدها و تدوین  الگوهای پدافند غیرعامل و مدیریت ریسک در بخش کشاورزی ، آب ، منابع طبیعی و محیط زیست

طرح‌های پژوهشی کاربردی و توسعه‌ای که در زنجیره ارزش دستگاه متولی، باعث ارتقای کیفی و کمی محصولات، خدمات و فرآیندها می‌شود و دارای متقاضی و بهره‌بردار مشخص ‌باشد

حذف وجلوگیری الایندها از فرسایش رودخانه ها

شناسایی آلاینده‌ها در منابع آب سطحی به‌خصوص رودخانه‌ها و بررسی اثرات زیست‌محیطی آلاینده‌ها و ارائه راهکاری نوین در جهت حذف یا کاهش آنها

ارائه راه حل مشکل

 1.  

ارزیابی اثرات برداشت شن وماسه از رودخانه ها

تقاضا محور

بند39- منابع طبیعی وآبخیزداری کمیسیون کشاورزی

بررسی و بهینه سازی روش های نوین حفاظت آب و خاک

طرح‌های پژوهشی کاربردی و توسعه‌ای که در زنجیره ارزش دستگاه متولی، باعث ارتقای کیفی و کمی محصولات، خدمات و فرآیندها می‌شود و دارای متقاضی و بهره‌بردار مشخص ‌باشد

 ارزیابی میزان اثربخشی اقدامات و برنامه های اجراشده در زمینه کنترل برداشت شن وماسه ای رودخانه های استان

تبیین وضع موجود و ارائه تصویری جامع و گویا از وضعیت برداشت شن و ماسه از منابع رودخانه‌ای استان و تبعات ناشی از آن بر رودخانه‌ها و مدیریت منابع آب استان

 

اجرای پایلوت

 1.  

محاسبه بهره وری اقتصادی آب در بخش های مختلف

تقاضا محور

بند84- حوزه مدیریت واقتصاد کمیسیون کشاورزی

بازار واقتصاد آب وپساب

مطالعات مرتبط با مسائل مالی و اقتصادی در جهت کاهش هزینه های جاری و سرمایه گذاری در صنعت آب که برای اولین بار انجام می شود.

درنظرگرفتن ارزش اقتصادی مصارف درتعیین تعرفه‌ها

اجرای قوانین بالادستی درخصوص درنظر گرفتن ارزش اقتصادی آب

الویت بندی در تخصیص و اجرای طرح‌های آبی

 

اجرای پایلوت

 1.  

محاسبه قیمت تمام شده آب در بخشهای مختلف

تقاضا محور

بند84- حوزه مدیریت واقتصاد کمیسیون کشاورزی

بازار واقتصاد آب وپساب

مطالعات مرتبط با مسائل مالی و اقتصادی در جهت کاهش هزینه های جاری و سرمایه گذاری در صنعت آب که برای اولین بار انجام می شود.

براورد اقتصادی قیمت انرژی برق آبی

محاسبه اقتصادی لازم جهت تولید آب و انرژی برق‌آبی

اجرای پایلوت

 1.  

بررسی راهکارهای مقابله با مشکلات ثبتی و اسناد تملکی و همکاری متقابل

تقاضا محور

بند18– صنعت آب وبرق کمیسیون صنایع

تدوین برنامه جامع به منظور رعایت تناسب در اجرای طرح های سد، آبخیزداری، آبخوان داری و شبکه های آبیاری، تچهیز و تسطیح اراضی واستفاده از آبهای غیرمتعارف  000

مطالعات مرتبط با مدیریت، نیروی انسانی و مسائل اجتماعی که برای اولین بار انجام شده و نتایج آن مورد استفاده فوری در صنعت آب داشته باشد.

 

ضعف قوانین جهت تملک اراضی

از آنجائی که لایحه‌های مصوب در بخش تملک اراضی دارای نکات مبهم متعددی بوده و این ابهامات سبب برداشت‌های متفاوت محاکم قضایی از این لایحه‌ها و لذا طولانی و مشکل‌تر شدن مسیر تملک اراضی می‌گردد لذا هدف از این طرح بررسی لایحه‌های قانونی موجود تملک اراضی

ارائه راه حل مشکل

 1.  

امکان سنجی توسعه گردشگری در حوزه منابع آبی استان

تقاضا محور

بند51– حوزه مدیریت واقتصاد کمیسیون کشاورزی

تولید وتوسعه فناوری های سخت افزاری ونرم افزاری مرتبط با مدیریت منابع آبی

 

طرح‌های پژوهشی کاربردی و توسعه‌ای که در زنجیره ارزش دستگاه متولی، باعث ارتقای کیفی و کمی محصولات، خدمات و فرآیندها می‌شود و دارای متقاضی و بهره‌بردار مشخص ‌باشد

بررسی گردشگری برمنابع آب

بررسی اثرات مخرب و یا مفید توسعه گردشگری در منطقه مورد نظر بر منابع آب منطقه

ارائه راه حل مشکل  

 1.  

بررسی امکان بهره برداری از سرمایه گذاری های صورت گرفته در استان با نگرش به وضع موجود

تقاضا محور

بند81– صنعت آب وبرق کمیسیون  صنایع

-روش های ارتقاء سرمایه گذاری داخلی وخارجی در بخش کشاورزی ،آب وفاضلاب،و محیط زیست وشناسایی ظرفیت های تولید ورقابت پذیری محصولات

 

- مطالعات مرتبط با مسائل مالی و اقتصادی در جهت کاهش هزینه های جاری و سرمایه گذاری در صنعت آب که برای اولین بار انجام می شود.

 

شناسایی بهره برداری از سرمایه های استان

معرفی تجارب بین‌المللی جلب سرمایه‌گذار خصوصی برای طرح‌های توسعه منابع آب

موجود

شناسایی خلاء‌های قانونی و ارائه پیشنهادهای کاربردی برای به‌کارگیری روش‌های مناسب

تعیین ارزش فرصت‌های از دست رفته در سرمایه‌گذاری برای طرح‌های توسعه منابع آب

تدوین لوایح و آیین‌نامه‌های پیشنهادی برای ارائه به مراجع قانونی

ارائه راه حل مشکل

 1.  

بررسی و ارائه راهکار مناسب جهت واگذاری طرحهای توسعه منابع آب بخش خصوصی

تقاضا محور

بند22– صنعت آب وبرق کمیسیون صنایع

استفاده از فناوری های مدرن در بهینه سازی توزیع و مصرف آب

 

طرح‌های پژوهشی کاربردی و توسعه‌ای که در زنجیره ارزش دستگاه متولی، باعث ارتقای کیفی و کمی محصولات، خدمات و فرآیندها می‌شود و دارای متقاضی و بهره‌بردار مشخص ‌باشد.

استفاده از پتانسیل بخش خصوصی

تعیین پتانسیل‌های مشارکت بخش خصوصی در بخش آب

تهیه دستورالعمل

 1.  

ارزیابی تعهد سازمانی کارکنان شرکت آب منطقه ای لرستان

تقاضا محور

بند50– اشتغال،بازارکارونیروی انسانی کمیسیون فرهنگ وتمدن

- توانمندسازی منابع انسانی

مطالعات مرتبط با مدیریت، نیروی انسانی و مسائل اجتماعی که برای اولین بار انجام شده و نتایج آن مورد استفاده فوری در صنعت آب داشته باشد.

افزایش راندمان نیروی انسانی

بررسی تعیین اثرات دوره‌های آموزشی طی شده در عملکرد پرسنل،

تهیه دستورالعمل

 1.  

بررسی اثر بخشی دوره های اموزشی کوتاه مدت  شرکت آب منطقه ای لرستان

تقاضامحور

بند50– اشتغال،بازارکارونیروی انسانی کمیسیون فرهنگ وتمدن

- توانمندسازی منابع انسانی

مطالعات مرتبط با مدیریت، نیروی انسانی و مسائل اجتماعی که برای اولین بار انجام شده و نتایج آن مورد استفاده فوری در صنعت آب داشته باشد.

شناخت اطلاعات از میزان اثربخشی دوره های آموزشی برگزارشده

تعیین اثرات دوره­های آموزشی طی شده در عملکرد پرسنل و ارائه طرح نیازمندی آموزشی پرسنل شاغل در بخش­های مختلف شرکت و پیشنهاد طرح جامع آموزش پرسنل.

تهیه دستورالعمل

 1.  

آسیب شناسی اداری در شرکت آب منطقه ای لرستان

تقاضامحور

بند3– سلامت اداری ومالی کمیسیون مدیریت،اقتصادوبازرگانی

-شناسایی و اصلاح زمینه های تشدید کننده فساد اداری و مالی

مطالعات مرتبط با مدیریت، نیروی انسانی و مسائل اجتماعی که برای اولین بار انجام شده و نتایج آن مورد استفاده فوری در صنعت آب داشته باشد.

 

افزایش راندمان نیروی انسانی

شناسایی چالشهای موجود در شرکت و ارائه راهکار جهت رفع آنها

تهیه دستورالعمل

 1.  

ارزیابی پتانسیل ها و چالشهای توسعه فناوری اطلاعات در شرکت آب منطقه ای لرستان

تقاضامحور

بند5–پاسخگویی و حساب پس دهی کمیسیون مدیریت،،اقتصادوبازرگانی

-طراحی سیستم گردش اطلاعات

مطالعات مرتبط با مدیریت، نیروی انسانی و مسائل اجتماعی که برای اولین بار انجام شده و نتایج آن مورد استفاده فوری در صنعت آب داشته باشد.

 

 

 

شناسایی مشکلات توسعه فناوری

شناسایی چالشهای پیش روی توسعه فناوری اطلاعات

ارائه راه حل مشکل

 1.  

تهیه نرم افزار بانک اطلاعات  انعطاف پذیربراساس نیازهای مدیریت  به همراه تهیه گزارشات مورد نیاز

تقاضا محور

بند5–پاسخگویی و حساب پس دهی کمیسیون مدیریت،اقتصادوبازرگانی

-طراحی سیستم گردش اطلاعات

 

باز مهندسی نمونه های وارداتی برای تولید در داخل کشور

عدم وجود بانک اطلاعاتی

مستندسازی اطلاعات و تجربیات خاص هر طرح با تعریف سطوح دسترسی متفاوت برای کابران

تولیدنرم افزار مرتبط با وظایف صنعت آب وبرق

 1.  

محاسبه آب مجازی و ارائه راهکارهای کاربردی در جهت مدیریت آن

تقاضا محور

بند49– آب وپساب کمیسیون کشاورزی

شناسایی روش های نوین مدیریت وبهره برداری منابع آب وسامانه های آب وفاضلاب

- طرح‌های پژوهشی کاربردی و توسعه‌ای که در زنجیره ارزش دستگاه متولی، باعث ارتقای کیفی و کمی محصولات، خدمات و فرآیندها می‌شود و دارای متقاضی و بهره‌بردار مشخص ‌باشد.

مصرف بهینه آب ومدیریت منابع اب

توجه به فناوری­های مدرن در بهینه‌سازی و توزیع و مصرف آب

اجرای پایلوت

 1.  

کاربرد نانو حسگرها در تشخیص آلودگی آب

تقاضا محور

بند 2- حوزه مشترک کمیسیون کشاورزی

توسعه و بومی سازی فناوری های نوین و....

- طرح‌های پژوهشی کاربردی و توسعه‌ای که در زنجیره ارزش دستگاه متولی، باعث ارتقای کیفی و کمی محصولات، خدمات و فرآیندها می‌شود و دارای متقاضی و بهره‌بردار مشخص ‌باشد.

 

لزوم استفاده از فناوریهای نوین در تشخیص آلودگی

تکمیل خلاءهای تحقیقاتی در مورد کیفیت آب شرب

اجرای پایلوت

 1.  

بررسی اثرات احداث مزارع پرورش ماهی برمنابع آب استان

تقاضا محور

بند 62- زیست محیط کمیسیون کشاورزی

روش های بهسازی و اصلاح منابع آلاینده هوا آب وخاک کشور و ارائه راهکارهای پیشگیری مهار وکاهش آلودگی ناشی از آنها

- پروژه‌هایی که برای اولین بار با انجام مطالعه موردی، به حل مشکلی از مشکلات صنعت آب استان و یا کشور می‌پردازد

 

احداث مزارع پرورش ماهی بدون لحاظ اثرات نامناسب کیفی

رودخانه‌ ها و  چشمه‌ها از جمله منابع مهم تامین آب برای مصارف مختلف می‌باشند. در حال حاضر تعدادی طرح پرورش ماهی با اخذ مجوز و تعدادی دیگر نیز بدون‌مجوز در مسیر این رودخانه‌ها و چشمه‌ها احداث شده‌اند و تقاضاهای متعددی نیز برای دایرنمودن کارگاه پرورش ماهی قزل‌آلا در منطقه وجود دارد. با عنایت به این‌که درحال حاضر در ایران استانداردهای مدون و قابل اتکاء جهت فاضلاب‌های خروجی از این‌گونه صنایع وجود ندارد، لذا لزوم سنجش پیراسنجه‌های کیفی این منابع آبی.

اجرای پایلوت

 1.  

ارزیابی تاثیر مکانهای دفع ذباله های شهری بر منابع آب

تقاضا محور

بند61– محیط زیست کمیسیون کشاورزی ،آب ومنابع طبیعی

-بهسازی واصلاح مدیریت وبهره برداری از پسماندهادرکشور وارائه راهکارهای بازیافت،کنترل وکاهش الودگی ناشی از آنها

- طرح‌های پژوهشی کاربردی و توسعه‌ای که در زنجیره ارزش دستگاه متولی، باعث ارتقای کیفی و کمی محصولات، خدمات و فرآیندها می‌شود و دارای متقاضی و بهره‌بردار مشخص ‌باشد.

 

آلودگی منابع آب زیرزمینی در اثر دفع نامناسب زباله

مدیریت پایدار کیفی منابع آب تعیین مکان­های مناسب جهت دفن زباله‌ها

اجرای پایلوت

 1.  

بررسی چالشهای و راهکارهای تحویل آب حجمی در شبکه های آبیاری استان

تقاضا محور

بند46- آب وپساب کمیسیون کشاورزی

بررسی شیوه های مدیریت مصرف وکاهش هدر رفت آب در بخش های کشاورزی شرب وصنعتی

- طرح‌های پژوهشی کاربردی و توسعه‌ای که در زنجیره ارزش دستگاه متولی، باعث ارتقای کیفی و کمی محصولات، خدمات و فرآیندها می‌شود و دارای متقاضی و بهره‌بردار مشخص ‌باشد.

 

تحویل حجمی آب

تحویل حجمی به‌عنوان یک راهکار اساسی در افزایش راندمان آبیاری و مصرف بهینه مورد بررسی قرار گرفته

ارائه راه حل مشکل

 1.  

براورد راندمان آبیاری در شبکه های جدید الاحداث هاله وکزنار

تقاضا محور

بند46– آب وپساب  کمیسیون کشاورزی ،آب ومنابع طبیعی

-بررسی شیوهای مدیریت مصرف وکاهش هدر رفت اب در بخشهای کشاورزی،صنعتی  وشرب

- طرح‌های پژوهشی کاربردی و توسعه‌ای که در زنجیره ارزش دستگاه متولی، باعث ارتقای کیفی و کمی محصولات، خدمات و فرآیندها می‌شود و دارای متقاضی و بهره‌بردار مشخص ‌باشد.

 

محاسبه راندمان ابیاری ونیاز به انجام آزمایشات وتحقیقات میدانی

مدیریت کمی آب

اجرای پایلوت

 
آخرین به روزرسانی: 1398/01/21 

 

 تاریخ ثبت : 11 آذر 1393
  آخرین به روزرسانی : 25 فروردین 1399
 
 14286
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 34
 • بیشترین بازدید همزمان : 323
 • بازدید امروز : 28,384
 • بازدید دیروز :
 • کل بازدید : 8,440,851
 • آخرین به روزرسانی : 31 خرداد 1403 09:55:14
 • شناسه IP شما : 34.239.170.244

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : خرم آباد – میدان 22 بهمن – بلوار ولیعصر – بالاتر از تقاطع 60 متری – شرکت آب منطقه ای لرستان
 • کدپستی : 6814993437
 • تلفن : 06633224023
 • فاکس : 06633208060
 • پست الکترونیکی : lsrw[at]lsrw.ir
 • پیامک :
 • تلفن گویا : 06633206020