|  رنگ  |  + 0 -  | 
ADA
بستن این پنجره
راهنما

این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

الویت های پژوهشی سال 99

ردیف

عنوان شرکت

عنوان تحقیق

نوع تحقیق

اسناد بالا دستی

عنوان مشکل کلیدی

دلایل اولویت داشتن

اهداف مورد انتظار

محصول نهایی

1

شرکت آب منطقه‌ای لرستان

ارایه راهکار برای تعیین عمق و چگالی برف در سطح استان و برآورد میزان رواناب حاصل از تفکیک در حوضه های مختلف

کاربردی

اولویت های پژوهشی و فناوری کشور در زمینه آب

-عدم دسترسی به اطلاعات برف در ارتفاعات

-کم بودن ایستگاههای برف سنجی

 

مشکل در محاسبه برف در ارتفاعات و عدم وجود ایستگاه های برف سنجی در ارتفاعات

-تخمین عمق چگالی برف در استان لرستان

-برآورد رواناب حاصل از برف در حوضه های استان لرستان

ارائه دستورالعمل

2

شرکت آب منطقه‌ای لرستان

ارزیابی عدم قطعیت مدلهای هوش مصنوعی ترکیبی در برآورد سیلاب رودخانه کشکان

تقاضا محور

اولویت های پژوهشی و فناوری کشور در زمینه آب

-عدم قطعیت در پیش بینی سیلاب

-عدم قطعیت در برآورد پارامترهای هیدرولوژیکی

-خطرات جانی ومالی ناشی از سیلاب

عدم قطعیت  پارامترهای هیدرولوژیکی

-برآورد سیلاب در رودخانه کشکان

-ارزیابی عوامل مقرردر پیشب ینی جریان و انتخاب مدل

-مقایسه عملکرد شبکه عصبی منفرد و شبکه عصبی هیبریدی

-کاهش هزینه ها وسهولت کاربردی

-ضرورت افزایش دقت و صحت پیش بینی سیلاب

ارائه

مدل

 

3

شرکت آب منطقه‌ای لرستان

توسعه مدل سیستم هشدار سیل(با روش های غیر سازه ای مدیریت سیلاب)در رودخانه کشکان

کاربردی

اولویت های پژوهشی و فناوری کشور در زمینه آب

مشکل در برآوردو تخمین برخی از پارامترهای هیدرواوژیکی

-توسعه نرم افزار هشدار سیل

سیل خیز بودن حوضه رودخانه کشکان

-ارایه مدل هشدار سیل و توسعه نرم افزار آن

-اجرای مدل برای یک رخداد سیل و مقایسه نتایج آن

-مطالعات هیدرولوژیکی در منطقه کشکان

-تعیین نقاط قوت و ضعف سیستم هشدار سیل ارایه شده

 

ارائه

مدل

4

شرکت آب منطقه‌ای لرستان

استفاده از روشهای نوین برآورد مقدار بارش در مناطق فاقد آمار استان(مناطق کوهستانی)

کاربردی

اولویت های پژوهشی و فناوری کشور در زمینه آب

-دقت روشهای نوین

-مشکل در تخمین بارش در مناطق کوهستانی

-وجود ایستگاههای باران سنج دردشت ها

برآورد بارش در ارتفاعات و مناطقی که ایستگاه بارانسجی وجود ندارد و دسترسی امکان پذیر نیست

-ارایه روشهای کاربردی برای تخمین بارش

-صحت سنجی روش منتخب با آمار مشاهداتی

-تخمین بارش در نقاط فاقد آمار

ارائه

مدل

5

شرکت آب منطقه‌ای لرستان

بررسی راهکارهای اجرایی اصلاع سیستم های آبگیری ایستگاههای پمپاژ(مطالعه موردی ایستگاه پمپاژ چم مهر پلدختر)

پایان نامه دانشجویی

اولویت های پژوهشی و فناوری کشور در زمینه آب

-فرسایش رودخانه کشکان در محل آبگیر ایستگاه پمپاژ چم مهر پلدختر

-قرار گیری پایین تر تراز بستراز تراز آبگیر

-عدم امکان آّبگیری از رودخانه به میزان مورد نیاز در زمان بهره برداری

با توجه  به صرف هزینه زیاد و زمانبر شدن پروژه و تکمیل کلیه اجزا این طرح در صورتیکه عمل آبگیری به خوبی انجام نشود طرح بلااستفاده باقی خواهد ماند

-ارایه راهکار اصلاحی سیستم آبگیر بدون صرف هزینه هنگفت

ارائه راه حل مشکل

6

شرکت آب منطقه‌ای لرستان

مقایسه و ارزیابی سیستم های آبیاری تحت فشار نوین اجرا شده در سطح استان لرستان و شناسایی نقاط قوت و ضعف آنها

پایان نامه دانشجویی

اولویت های پژوهشی و فناوری کشور در زمینه آب

-بهبود راندمان پایین شبکه های آبیاری (مرمت کانالها ،استفاده مجدد از زه آب،زهکشهاو.....)

تصمیم گیری در خصوص روش آبیاری بهینه در استان لرستان

تعیین راندمان آبیاری و نقاط ضعف و قوت شبکه آبیاری اجرا شده

ارائه راه حل مشکل

7

شرکت آب منطقه‌ای لرستان

مقایسه میزان مصرف آب کشت های آبدوست از جمله برنج در دشت سیلاخور

تقاضا محور

اولویت های پژوهشی و فناوری کشور در زمینه آب

توسعه کشت برنج در دشت سیلاخور

گرایش شدید کشاورزان جهت توسعه کشت برنج در سالیان اخیر علی رغم توصیه ها و تذکرات مکرر کارشناسان

تععن دقیق میزان مصرف آببرنج در دشت سیلاخور

تهیه دستورالعمل

8

شرکت آب منطقه‌ای لرستان

تاثیر اجرای طرحهای توسعه منابع آب بر اقتصاد استان

پایان نامه دانشجویی

اولویت های پژوهشی و فناوری کشور در زمینه آب

3-    مباحث اقتصاد آب(تعیین ارزش اقتصادی و ذاتی آب، عملیاتی نمودن تجارت مجازی آب)

وجود پاره ای ابهامات در خصوص عدم کارایی طرح های اجرا شده و در دست اجرا

ارائه گزارش تحلیلی در خصوص اثرات اقتصادی طرحها

تهیه دستورالعمل

9

شرکت آب منطقه‌ای لرستان

بررسی راهکارهای اجرایی اصلاح سیستم های آبگیری ایستگاههای پمپاژ

تقاضا محور

اولویت های پژوهشی و فناوری کشور در زمینه آب

1-تعمیرات و نگهداری از تأسیسات آبی سازه‌های هیدرولیکی(سد و شبکه و تاسیسات وابسته، سیستم‌های آب‌بندی تأسیسات، جلوگیری از رشد جلبکها و ...)

رفع مشکل آبگیری ایستگاههای پمپاژ

ارایه راهکار اجرایی جهت اصلاح آبگیرها

ارائه راه حل مشکل

10

شرکت آب منطقه‌ای لرستان

تحلیل مصرف آّب در سد هاله کوهدشت

تقاضا محور

اولویت های پژوهشی و فناوری کشور در زمینه آب

عدم استفاده بهینه از آب ذخیره شده در دریاچه سد هاله

جلوگیری از هدر رفت آّب با توجه به هزینه های سنگین ساخت سد وشبکه

تعیین دقیق سطح زیر کشت اراضی پایاب سد

تهیه دستورالعمل

11

شرکت آب منطقه‌ای لرستان

بررسی و نقش طرح های توسعه منابع آب بر صنعت گردشگری لرستان

تقاضا محور

اولویت های پژوهشی و فناوری کشور در زمینه آب

-ضعف شدید زیرساخت های گردشگری آبی در لرستان

- عدم شناخت استان لرستان به عنوان مقصد گردشگری آب

- نداشتن بازار گردشگری منسجم و مستمر در لرستان

نیاز به توسعه صنعت گردشگری آّب در لرستان

 • ایجاد اشتغال و افزایش درآمد و رفع معضل بیکاری در لرستان
 • تولید ثروت و گسترش ابعاد ارتباطی و بین المللی
 • تثبیت جایگاه آب در توسعه گردشگری
 • معرفی ظرفیت های گردشگری و تفریحی در منابع و تاسیسات آبی استان لرستان
 • تشویق و ترغیب سرمایه گذاران داخلی و خارجی بخش غیر دولتی در خصوص سرمایه گذاری

ارائه

مدل

12

شرکت آب منطقه‌ای لرستان

بررسی تعیین روش بهینه جهت برآورد ضریب رواناب های زیر حوضه های آبریز

پایان نامه دانشجویی

اولویت های پژوهشی و فناوری کشور در زمینه آب

برآورد دقیق ضریب رواناب و پیش بینی سیلاب

یکی از مشکلات اصلی استان عدم امکان پیش بینی سیلاب با توجه به میزان بارندگی های مختلف می باشد در بسیاری از مناطق ضریب رواناب مشخص نیست و پیش بینی سیلاب امکان پذیر نمی باشد

تعیین پارامترهایی همچون ضریب رواناب و پیش بینی سیلاب

تهیه دستورالعمل

13

شرکت آب منطقه‌ای لرستان

برآورد میزان رسوب و فرسایش کناری رودخانه های اصلی لرستان در سیلابها

پایان نامه دانشجویی

اولویت های پژوهشی و فناوری کشور در زمینه آب

برآورد  دقیق حجم رسوبات رودخانه ای استان

با توجه به اینکه قدرت تخریب سیلاب با افزایش حجم رسوبات افزایش چشمگیری می یابد برآورد جحم رسوبات در سیلابها همواره مورد توجه بوده ولی به طور کاربردی در استان انجام نشده است

یکی از عوامل افزایش قدرت تخریب در سیلابهای گذشته میزان زیاد رسوبات بوده است .برآورد میزان رسوبات سیلابها یکی از نیازهای ضروری استان است

ارائه

مدل

14

شرکت آب منطقه‌ای لرستان

شناسایی و پهنه بندی بازه های رودخانه های استان از لحاظ شاخص های کیفی و شاخص های آلودگی

پایان نامه دانشجویی

اولویت های پژوهشی و فناوری کشور در زمینه آب

آلودگی رودخانه های استان

در سالهای اخیر مشکلات کیفی در رودخانه های کمتر مورد توجه قرار گرفته است و این مسئله باعث شده تا در مناطقی از استان کیفیت آّ ب رودخانه ها مورد تهدید قرار گیرد این موضوع به خصوص در فصل خشکسالی قابل توجه است

تعیین مناطق دارای آلودگی بیش از حد مجاز و ارایه راهکار جهت کنترل این آلودگی ها

ارائه

مدل

 

 تاریخ ثبت : 13 بهمن 1400
  آخرین به روزرسانی : 13 بهمن 1400
 مونا
 4958
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 19
 • بیشترین بازدید همزمان : 323
 • بازدید امروز : 1,224
 • بازدید دیروز :
 • کل بازدید : 8,413,691
 • آخرین به روزرسانی : 29 خرداد 1403 12:43:28
 • شناسه IP شما : 44.221.73.157

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : خرم آباد – میدان 22 بهمن – بلوار ولیعصر – بالاتر از تقاطع 60 متری – شرکت آب منطقه ای لرستان
 • کدپستی : 6814993437
 • تلفن : 06633224023
 • فاکس : 06633208060
 • پست الکترونیکی : lsrw[at]lsrw.ir
 • پیامک :
 • تلفن گویا : 06633206020