جمعه, 24 آبان 1398

 

 

شرح

1396

کارشناسی شن و ماسه اولیه

10,000,000

کارشناسی شن و ماسه ثانویه رودخانه دائم

4,000,000

کارشناسی شن و ماسه ثانویه موقت

20,000,000

هزینه تشکیل و تمدید پروانه و صدور پروانه

1,610,000

هزینه بازدید از دستگاه حفاری

15,000,000

کارشناسی چاه

3,190,000

کارشناسی نظارت بر پمپاژ چاهها

3,530,000

کارشناسی سازند سخت

4,040,000

تعیین آبدهی وسایر خدمات مرتبط با چاه

1,161,000

 

 


 



بازدید:1846