دوشنبه, 20 مرداد 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
پویش الف-ب ایران
احراز هویت بر خط -- طرح مشارکت مردمی

 

 

جدول مشخصات ایستگاههای باران سنجی معمولی حوضه  دز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف نام رودخانه نام ایستگاه کد ایستگاه

مختصات جغرافیایی

تاریخ تأسیس توضیحات
Y X طول عرض ارتفاع
1 سیلاخور بروجرد سازمان آب 21-124 3753347 291954 48,45,00 33,54,00 1540 1354  
2 سبزه آب  چم چیت 21-281 3695290 309410 48-57-04 33-22-48 1290 1343  
3 ازنا  چم زمان 21-271 3696776 351205 49-24-00 33-24-00 1830 1342  
4 تیره  دورود 21-267 3703985 318776 49-03-00 33-27-36 1450 1343  
5 دره تخت دره تخت 21-275 3692387 348164 49,22,05 33-21-36 1890 1342  
6 تیره   مروک 21-255 3725055 319173 49-03-00 33-39-00 1560 1350  
7 کمندان کمندان 21-273 3685662 352716 49-25-05 33-18-00 1930 1346  
8 گلرود  ونایی 21-259 3753731 275127 48-34-05 33-54-00 2000 1347  
9 سرخاب  کشور 21-289 3668224 277790 48-37-05 33-07-48 770 1345  
10 بختیاری کاکلستان 21-398 3654326 374132 49-39-08 33-01-12 1780 1383  
11 بختیاری قلیان سکانه 21-968 3661026 369434 49-36-04 33-04-48 1750 1360  
12 الیگودرز امورآب الیگودرز 21-663 3696397 379362 49,42,10 33,24,01 2010 1376 ایستگاه از سال 76 تا 85 با نام برم بوده و از سال 85 به نام حوضیان جوشان و در سال  90 به امور آب الیگودرز واگذار گردید.
13 سرخاب نوژیان (سنگ تراشان) 21-382     48-33-00 33-11-00 2000 1350 از سال 1390 از ذخیره ای به بارانسنج معمولی تغییر پیدا کرد.

 

تاریخ آخرین بروزرسانی 1398/01/22بازدید:5946