دوشنبه, 20 مرداد 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
پویش الف-ب ایران
احراز هویت بر خط -- طرح مشارکت مردمی

جدول مشخصات ایستگاههای تبخیرسنجی سنجی  حوضه  کرخه

                       

توضیحات

UTM

سال تأسیس

مختصات جغرافیایی

کد ایستگاه

نام ایستگاه

نام رودخانه

حوزه

ردیف

Y

X

ارتفاع

عرض

طول

 

3702419

2411350

1364

1166

33-25-48

48-13-05

21-175

 چم انجیر

خرم آباد

کرخه

1

 

3755580

245842

1371

1720

33-54-36

48-15-04

21-954

 دره تنگ الشتر

کهمان

کرخه

2

این ایستگاه تا سال 1378 در شهر نورآباد بوده است.

3767187

227663

1365

1830

34-00-36

48-03-04

21-138

کفراج

نورآباد

کرخه

3

 

3708983

291090

1348

1800

33-30-00

48-45-04

21-167

 دهنو

هرود

کرخه

4

 

3697895

709253

1384

968

33,24,00

47,15,00

21-170

منار ساتیاروند

دره دزدان

کرخه

5

فعلاً به بهره برداری نرسیده است.

3670451

333077

1390

1750

33,09,36

49,12,36

21-452

 شول آباد

سربیشه

کرخه

6

 

3699579

776235

1390

950

33,24,00

47,58,12

21-454

 معمولان

دمرود

کرخه

7

                     بازدید:5752